Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

donus
5645 9de8
donus
donus
4877 6606
donus
6494 8b20
Reposted fromtichga tichga viamyfuckingreality myfuckingreality
donus
7821 7efc
Reposted fromtfu tfu
2830 edc4
Reposted fromunco unco viamyfuckingreality myfuckingreality
donus
2539 8be2 500
Reposted fromkaiee kaiee viamyfuckingreality myfuckingreality
donus
donus
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyfuckingreality myfuckingreality
donus
0694 487e 500
donus
donus
8011 4f40
Reposted fromtfu tfu
donus
4767 059e 500
Reposted fromnutt nutt viamyfuckingreality myfuckingreality
donus
Reposted fromgruetze gruetze viamyfuckingreality myfuckingreality
donus
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viamyfuckingreality myfuckingreality
donus
7386 c12b 500
donus

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubionych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto weźmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
donus

April 15 2018

donus
4440 7beb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
donus
4454 e5bd
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl